• Mở sự kiện

Thông tin!

Máy Chủ ĐẾ VƯƠNG

Reset Nhận Wcoin - Đủ Mốc Reset Nhận Quà - Điểm Kinh Nghiệm Giảm Theo Số Reset

Alpha Test: 20h00 21/04/2022 - Open Beta: 20h00 23/04/2022

Thông tin Server

 • Exp : 300x
 • Tỉ lệ Drop : 30% - Drop - Ngọc - Đồ Exl tỷ lệ cao
 • Phiên bản : Season 6.9 Plus
 • Không Trang Bị Socket
 • Max Wing 4 - Trang Bị Full Option
 • Game lâu dài và uy tín
 • Giới Hạn 5 Acc / 1 PC / IP
 • Alpha Test : 20h00 21/04/2022 (Thứ Năm)
 • Open Beta : 20h00 23/04/2022 (Thứ Bảy)

Tạo nhân vật Open

 • --- OPEN BETA ---
 • + Level : 200
 • + Point : 50.000
 • + Zen : 500.000.000
 • + Không giới hạn Reset
 • + 1 Reset nhận 500 Wcoin
 • + Đủ Reset nhận Cánh và Sói
 • + Exp giảm theo số Reset

Thông tin Sub

Sub 1 2 3
Quái vật Không
Giao dịch Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không
Shop cá nhân Không Không
Chao Golbin Không Không
Sự kiện Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Vũ Khí Rồng Đổi 20 Box Kundun5 hoặc Săn Boss Quỷ Vương
Ngay Sau OPEN Chiến Mã + Quạ Tinh KanturuRelics (K4)
10 Ngày Sau OPEN Mở Đổi Trang Bị 380 Đổi 5 Box Rồng nhận 1 Box 380
30 Ngày sau OPEN Mở Đồ VIP 1 Săn Boss - Đổi Box
60 Ngày sau OPEN Mở Đồ VIP 2 Săn Boss - Đổi Box
90 Ngày sau OPEN Mở Đồ VIP 3 Săn Boss - Đổi Box
120 Ngày sau OPEN Mở Đồ VIP 4 Săn Boss - Đổi Box

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Drop Ngọc Jewel Train tại:
Quái 50 Trở Lên
Sub: 2-3
Wcoin Cách kiếm:
Reset, đổi đồ Exl, đồ thần , Nạp thẻ...
Sub: 1-2-3
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá nguyên thủy Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá Hộ Mệnh Train tại:
Barrack
Sub: 2-3
Đá Tạo Hóa Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy
Phá Tháp Tinh Luyện
Sub: 2-3
Đổi Đồ
Exl Hoặc Đồ Thần Lấy WcoinC
Cách Đổi:
Bỏ 5 Món Vào Máy Chaos Noria
Tỷ lệ 50%
Sub: 1
Đổi Ngọc
Không Sử Dụng Lấy Bless, Soul, Hamony...
Cách Đổi:
Click vào các NPC ở Lorencia
Tỷ lệ 100%
Sub: 1
Các Loại Thú Cưỡi
Đạt Đủ Mốc Reset Để Nhận
Cách Nhận:
Click vào mũi tên góc phải màn hình
Tỷ lệ 100%
Sub: 1-2-3
Các Loại Cánh
Đạt Đủ Mốc Reset Để Nhận
Cách Nhận:
Click vào mũi tên góc phải màn hình
Tỷ lệ 100%
Sub: 1-2-3

Alpha Test: 19h00 ngày 08/11/2021 - Open Beta: 19h00 ngày 10/11/2021

Hệ thống sự kiện trong Game

< <